Aşı olayı

Pandeminin başlamasından çok az bir süre geçmesine karşın, daha Mayıs 2020’de COVID-19 elli beş farklı mutasyon türü ortaya çıktığı halde bunların hepsine ve daha sonra ortaya çıkabilecek tüm COVID-19 mutantlarına etki etme iddiasında olan aşı geliştirme yarışı. İlginçtir ki sadece sıçan deneylerindeki sonuçlara bakarak aşı fabrikası bile kuranlar olmuştu.