Bağışıklık

Bağımlı olundukça kendiliğinden ve hızlı bir şekilde gelişmesi zorlaşan direnç.

“Virüsü, bakterisi, mikrobu” geldiğinde vücut öz kaynaklarına dönüp bakar ve ona göre bağışıklık geliştirir. Hastalık yapıcı ajanlara karşı gösterilen savunma tepkisine bağışıklık denir. İnsanlarda bağışıklık tepkisinden bağışıklık sistemi sorumludur. Doğal bağışıklık ve edinilmiş bağışıklık olmak üzere iki çeşit bağışıklık vardır. Doğal bağışıklık, vücuda giren yabancı organizma ve toksinlerle vücudun zarar görmüş kendi hücrelerine karşı aktifleşir. Doğal bağışıklık patojene özgül değildir bu yüzden uzun süreli bağışıklık sağlamaz. Edinilmiş bağışıklık ise patojene özgü antikorların üretilmesi yoluyla gelişir ancak bunun için vücudun patojen ile karşılaşması ve onu tanıması gerekir. Bu yüzden edinilmiş bağışıklığın kazanılması zaman alır ancak uzun süreli bir bağışıklık hafızası oluşur. Bu sayede bazı hastalıklara karşı ömür boyu bağışıklık kazanabiliriz, ancak hızlı evrilen patojenlere karşı bu edilmiş bağışıklık süresi çok daha kısa olabilir. SARS-CoV-2 insanlar için yeni bir virüs olduğundan bağışıklık süresinin ne olacağı belirsizdir. İnsanları enfekte eden diğer koronavirüslere karşı geliştirdiğimiz bağışıklık süresiyse bir ila birkaç yıl civarındadır. Bu yüzden edinilmiş bağışıklık sistemine dayanan aşı gibi suni bağışıklık yöntemlerinin geliştirilmesi korona virüsle mücadele açısından son derece önemlidir.