Boşvermişlik

Aldırmama durumu. Tepki gösterme dürtüsünün kaybı ya da bastırılması. Umutsuzluk, çaresizlik, vurdumduymazlık, pişkinlik, fazla maruz kalma, yılma, saygı duymama, önemsememe, fazla önemseme gibi kavram birlikte daha anlaşılır hale geleceği varsayılan durum.

Boşveriyorum…