Çin-ABD atışması

COVID-19 salgını sürecine iki devletin salgından birbirini sorumlu tutması. Günümüzün şeffaf olmayan demokrasi anlayışının ve çarpık yönetim şekillerinin net bir şekilde ortaya dökülmesi.