Gen faktörü

Hastalığın kimisinde daha sert, kimisinde daha hafif geçmesinin nedenlerinden biri olduğu öne sürülen faktör. Televizyonun sıkılmadan ürettiği vasat bilimin, ırkçılığa ve neredeyse bir sonraki aşaması öjenizme varacak tehlikeli söylemi. 

Ayna karşısına geçin. Kaç köşeniz var sayın. Odur…