Güven mesafesi

Bizde tedirginliğe yol açmayacak uygun mesafe. Normalde elli santimetre idi, 30 cm ise kırmızı çizgiydi. Korona virüsü bu mesafeyi bir metreye çıkardı.