Hes Kodu

Covid-19 salgını nedeniyle, Sağlık Bakanlığı tarafından geliştirilen açılımı Hayat Eve Sığar olan Kod. Açıklamasında “Kontrollü Sosyal Hayat kapsamında, ulaşım ya da ziyaret gibi işlemlerinizde kurumlarla ve kişilerle, Covid-19 hastalığı açısından herhangi bir risk taşıyıp taşımadığınızı güvenli şekilde paylaşmanıza yarayan bir koddur.” denmiştir

Yeni nesil andıç, sağlıklı vatandaş fişi.