Hıfzıssıhha

Kıymeti bugünlerde çok daha iyi anlaşılan, kapandığı için arkasından ağıt yakılan kurum.

Özellikle enfeksiyon hastalıkları konusunda halkın sağlığını korumak için büyük çabalar sergilemiş. Bu çabalarını karşılığı olarak kademe kademe başka bir deyişle alıştıra alıştıra kapatılmış, birden şok geçirmesin diye. Örneğin önce 1997’de aşı üretim faaliyetleri durduruluyor. 1999’da aşı üretim tesisleri kapatılıyor. 2004 yılında Manisa Tavuk Hastalıkları ve Aşı Üretim Merkezi kapatılıyor… Bu süreç 2011 yılına kadar sürüyor, böylece  ne kurum ne de çalışanlar şok geçiriyor.