İdari para cezası

Kimi eylemlerin Türk Ceza Kanunundan çıkarılıp Kabahatler Kanununa eklenmesi ve özel kanunlarla da genişletilmesiyle oluşturulan parasını vererek kurtulacağın, yasaklanmış işler yapanlara kesilen ceza türü. Bu ceza türünün kullanımı zaman içinde o denli yaygınlaşmıştır ki  Türkiye Cumhuriyeti bütçesinin önemli gelir kalemi olduğunu akla getirmiştir. Pandemi döneminde de günden güne değişen eylemler belirlenerek idari para cezaları kesilmişse de tahsil kabiliyeti bulunup bulunmadığı hiçbir zaman öğrenilememiş, döneme ilişkin büyük gizemler arasında yerini almıştır.