Koronayla savaş

Savaş, esasen karşılıklı ağır sözler söylemektir. Günümüzde herhangi bir sorunu giderme yolu olarak başkaca bir yöntem geliştirilemediğinden sürekli savaşılır; enflasyonla, trafik kazalarıyla, iç ve dış düşmanlarla savaşılır. Pandemi döneminde de bir halk sağlığı sorunu yaratan bulaşıcı hastalıkla savaşılmıştır. Sağlık hizmeti sunan kişiler de “cephenin en önündeki savaşçılar”, tıbbi malzemeler de “cephane” olarak tanımlanmış ve meslek hastalığı nedeniyle ölmeleri durumunda “şehit” ilan edilmeleri önerilmiştir. Bu yaklaşımın kökeninde, topluluğun yaşamı için kendilerini feda etmeleri beklenen ve bu nedenle ölmeleri olağan karşılanan kişiler olması gerektiğine dair asılsız inanç yatmaktadır.