Kürdan

İlk kullanım patenti Çin’e ait olan asansör düğmelerindeki COVID-19’dan koruyucu araç.