Sakal tıraşı

Saç tıraşıyla kıyaslandığında çok daha zahmetsiz olduğu, “evde kal, kendin hallet” sürecinde iyice anlaşılan tıraş. Bir başka deyişle saç tıraşı iki ayna veya iki kişiyle ikilik, sakal tıraşı tek ayna ve tek başına, iyilik güzellik.