SVP (spesifik viral pnömoni)

COVID-19 enfeksiyonu akciğere yerleştiğinde izlenen ve tomografi ile tanı konulmasını sağlayan özel ve farklı zatürre görünümü.