Türk Tabipleri Birliği (TTB) neden aşı üretmiyor?

TTB, birlik olarak resmi gazetede yönetmeliği yayınlandığında sağlık işletmesi ve laboratuvar kurması yasaklanmış olan, doktorların çalışma ve özlük haklarıyla ilgilenen doktorlar birliğidir. 

Bu, pandemi sürecinde sor(dur)ulmuş en ilginç soru olup bütçe hakkını savunarak kaynakların nereye aktarıldığını sorgulayanlara saldıranların, bütçeden kaynak aktarılmayan bir meslek örgütünün neden aşı üretmediğini sorgulamanın dahiyane bir fikir olduğunu sanmalarından kaynaklı temel bir vatandaşlık yanılgısı örneğidir. Vatandaşlık Bilgisi derslerini askerler verdiği için yaşanan kafa karışıklığı eseri olduğu değerlendirilmekle birlikte hukukçular, kamu yönetimi uzmanları ve hekimler soruya “meslek örgütü aşı üretmez evladım” diyerek kısa yanıt vermeyi seçtiler.